contact

 

De Nabestaandenadviseur
Praktische en sociale ondersteuning aan nabestaanden.

“Als ik van nabestaandenondersteuning had geweten dan had ik daar zeker een beroep op gedaan!” Een uitspraak die ik regelmatig hoor. Nabestaandenondersteuning is helaas nog onbekend en dat is jammer, want het kan nabestaanden enorm ontlasten.

Wanneer de uitvaart is geweest en de omgeving de draad weer oppakt, begint het rouwproces pas echt en dat is een zware taak! Naast het verdriet moet er een weg worden gevonden in een veranderend leven en komen er veel regelzaken op iemand af. Een hele opgave wanneer het leven op zijn kop staat, iemand zich slecht kan concentreren en vermoeidheid de overhand heeft. Toch hebben veel nabestaanden het gevoel het zélf te moeten doen, of willen ze anderen niet belasten.

Juist in deze moeilijke periode kan een Nabestaandenadviseur hulp bieden. Een onafhankelijk persoon die een luisterend oor biedt, meedenkt in verschillende situaties en zo nodig zaken uit handen kan nemen, waardoor overzicht en structuur ontstaat. 

Uitgaande van de eigen kracht van de mensen, bied ik ondersteuning waar nodig. Elke situatie is weer anders.  Voor de één kan het prettig zijn dat er iemand is die helpt met de administratie, omdat bijvoorbeeld de overleden partner dat altijd heeft gedaan. Voor de ander kan de hulpvraag op sociaal gebied liggen, zodat bijvoorbeeld gevoelens van eenzaamheid of depressie kunnen worden voorkomen. Daarnaast vinden mensen het vaak fijn om met iemand ‘op afstand’ nog eens over hun dierbare en wat er gebeurd is te praten. Of om van gedachten te wisselen over de vaak onbekende en onverwacht heftige gevoelens, die iemand in deze zware periode kunnen overvallen.

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Denk aan praktische zaken betreffende:

  • Het helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap (één aanspreekpunt voor nabestaanden en instanties)
  • Het helpen bij administratieve zaken na een overlijden (bv.: melden van overlijden aan verschillende instanties
  • Het aanvragen of wijzigen van uitkeringen en verzekeringen
  • Het helpen bij het gebruik van de computer
  • Het inschakelen van hulpverlenende instanties
  • Andere specifieke op de situatie van toepassing zijnde zaken

Sociale onderwerpen zoals:

  • Het bieden van een luisterend oor
  • Het ondersteunen bij de eerste stappen in een veranderend leven
  • Het in contact brengen met anderen

Mocht u vragen hebben of behoefte aan een gesprek dan kunt u mij bereiken via Westfriese Poort Uitvaartzorg of op telefoonnummer 06-51 117 282.

Linda Frank Nabestaandenadviseur.

Wie is Linda Frank?

Mijn naam is Linda Frank – van Broekhoven, geboren op 22 september 1973. Ik ben getrouwd en moeder van 3 opgroeiende jongens. 
Na het behalen van mijn diploma Sociaal Pedagogische Dienstverlening heb ik veel ervaring opgedaan in het begeleiden van mensen in woon- en werksituaties. In mijn werk bleek al snel dat de praktische ondersteuning mij goed lag en heb me daarin dan ook gespecialiseerd. De stap naar medewerker personeelszaken was later voor de hand liggend. Ik hield mij voornamelijk bezig met (langdurig) ziekteverzuim. Door het gemis aan persoonlijk contact in mijn werk heb ik besloten mijn affiniteit in de uitvaartbranche actief om te zetten naar werk en ben de opleiding nabestaandenzorg gaan volgen en ben sinds 2011 werkzaam als gecertificeerd Nabestaandenadviseur.

 

 

Linda Frank
Nabestaandenadviseur
Soendastraat 36
2022 XX  Haarlem
tel: 06 – 51 117 282l
website: www.lindafrank.nl
e-mail: info@lindafrank.nl

 

Share
2017-01-06T17:34:07+00:00