contact

Patricia van Meerkerk, ritueelbegeleidster zal regelmatig op deze website een stukje of een gedicht plaatsen.
Vandaag het gedicht `Leven´.

leven

Leven

De kamer vult zich langzaam,
haast ongemerkt
met een oorverdovende stilte.
De rauwe waarheid lijkt onwerkelijk,
en onverbiddelijk hard.
Je zachte huid veert nog lichtjes terug
onder de vertwijfelde druk van mijn vingers om de hand
die de mijne zojuist nog vasthield.

Omringd door emoties
en uitingen van verdriet en ongeloof  
verandert het plompe ziekenhuisbed
in een rijdend altaar
waar we voorzichtig en vol respect
omheen gaan zitten in de hoop
het gevoel van verbinding
voor eeuwig te kunnen vasthouden.

Afscheid nemen doen de mensen nu
als ze binnen komen.
De ruimte veert mee met alle al dan niet hardop
uitgesproken wensen en gedachten
aan degene die is heengegaan.
Kaarsen worden gebrand en het glas
meerdere malen geheven.
Blij zijn we allerminst, maar toch
vieren we jouw leven.

Patricia van Meerkerk

Share
2017-01-06T17:34:07+00:00