contact
Kwaliteitsstatuut 2017-01-06T17:34:05+00:00

kwaliteitsstatuut

De klant met zijn verhaal staat centraal

Bij Westfriese Poort Uitvaartzorg staat de klant en zijn verhaal centraal, is de kwaliteit hoog en worden de kosten zonder winstopslag doorberekend aan de nabestaanden. Onze visie op onze dienstverlening is verwoord in onderstaand kwaliteitsstatuut, die door alle aangesloten ondernemers wordt onderschreven en toegepast.

Uitstekende dienstverlening

 • Met het vertrouwen dat ons geschonken wordt, gaan we uiterst zorgvuldig om.
 • Wensen betreffende de uitvaart kunnen (ruim) voor de uitvaart kenbaar worden gemaakt.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg komt gemaakte afspraken op tijd na en doet geen toezeggingen waarvan niet zeker is of deze na kunnen worden gekomen.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg draagt van begin tot eind zorg voor een keurige en waardevolle uitvaart.
 • Er wordt op gelet dat de juiste gegevens van de opdrachtgever zijn ontvangen.
 • Bij het overbrengen van de overledene wordt niet meer dan één overledene per rit vervoerd.
 • Het overbrengen wordt altijd door minimaal twee personen uitgevoerd om de waardigheid van de overledene te kunnen garanderen.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg werkt enkel met deskundig personeel, evenals iedere partij die namens hem diensten verleent.
 • Er is één vaste persoon die de uitvaart begeleidt.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg heeft een sterke lokale / regionale binding.

Openheid

 • Westfriese Poort Uitvaartzorg informeert bij het eerste contact over de vervolgstappen en op welke wijze de onderneming bereikbaar is.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg adviseert inzake uitvaartwensen en zal, wanneer dit aan de orde is, doorverwijzen naar de verzekeringsadviseur waarmee een samenwerkingsverband is.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg is open over de te maken kosten om te bevorderen dat u weloverwogen keuzes kunt maken.

Tevredenheid

 • In beginsel wordt bewerkstelligd om een klacht tussen uitvaartondernemer en opdrachtgever in gesprek op te lossen. Wanneer uitvaartondernemer en opdrachtgever samen niet tot een gepaste oplossing kunnen komen, komt de klacht bij de landelijke klachten-organisatie te liggen. Deze handelt de klacht volgens de geldende procedure af.
 • Er vindt een continue toetsing en bewaking van de kwaliteit van de dienstverlening plaats door Westfriese Poort Uitvaartzorg en haar medewerkers en leveranciers.

Eerlijke prijs

 • Er worden geen marges berekend over de uitvaartkist, rouwauto, advertenties, rouwdrukwerk en overige ingekochte diensten en producten.
 • Binnen 24 uur na het regelgesprek wordt er een offerte aan de opdrachtgever verstrekt.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg ontvangt geen provisie van steenhouwerijen over verkochte grafmonumenten.

 Loon naar werken

 • Westfriese Poort Uitvaartzorg heeft voor iedere uitvaart ruim tijd beschikbaar om de nabestaanden van dienst te zijn.
 • Voor Westfriese Poort Uitvaartzorg staat dienstverlening centraal en dit komt terug in de tariefstelling.
 • Westfriese Poort Uitvaartzorg biedt alle nodige nazorg om de nabestaanden te begeleiden in de afronding van zaken die met de uitvaart te maken hebben of met de verwerking van het overlijden dan wel met de praktische gevolgen ervan.

Maximale transparantie

 • Alle geldende afspraken (ook gewijzigde) worden schriftelijk vastgelegd.
 • Het regelgesprek vormt het uitgangspunt bij de realisatie van de uitvaart. Gedurende de periode voor de uitvaart kan de invulling verder worden geconcretiseerd.
 • De tarieven die door Westfriese Poort Uitvaartzorg worden gehanteerd, zijn zichtbaar op de website.
 • De uitvaartkosten worden weergegeven op één factuur, zodat er geen sprake zal zijn van ‘verrassingen’ achteraf.
 • De opdrachtgever heeft ten alle tijden het recht op inzage van de inkoopfacturen.