contact
klachtenregeling 2017-01-06T17:34:05+00:00

klachtenregeling

Westfriese Poort Uitvaartzorg, kent een klachtenregeling bij geschillen op uitvaartverzorgingsgebied. In de eerste plaats tracht Westfriese Poort Uitvaartzorg er zelf met de opdrachtgever uit te komen als zich een probleem dan wel een geschil voordoet. Hiervoor is er een interne klachtenprocedure opgesteld. Lukt het niet tot een aanvaardbare oplossing te komen dan staat er een andere mogelijkheid open. Er kan een klacht of geschil worden voorgelegd aan de afdeling klachtbehandeling van de landelijke franchisegever. De uitspraak van de klachtbehandelaar is bindend; Westfriese Poort Uitvaartzorg  respecteert deze altijd.

Betreft het een klacht over een uitvaart, dan is de uiterste termijn waarbinnen de klacht ingediend moet worden 21 dagen na de datum van de uitvaart. In het geval dat de opdrachtgever een klacht over de uitvaartnota heeft, dan moet deze binnen 14 dagen na de notadatum worden ingediend.

De opdrachtgever ontvangt altijd een ontvangstbevestiging. Vervolgens zal de klacht binnen een redelijke termijn worden behandeld en indien mogelijk worden opgelost.

Als de opdrachtgever een klacht heeft, kan deze de klacht schriftelijk via:

Westfriese Poort Uitvaartzorg
t.a.v. de afdeling klachtbehandeling
Esdoornstraat 44
1741 TN Schagen

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan een van de volgende instanties:

800a
Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
ombudsman@uitvaart.nl

kifid

 

 

 

KIDIF Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag