contact
Het Stappenplan 2017-01-06T17:34:03+00:00

stappenplan westfriese poort

Het Stappenplan

Bij een overlijden komt er heel wat op de nabestaanden af. Het afscheid roept emotie en verdriet op waarbij het moeilijk is om ruimte te maken voor de praktische zaken die geregeld moeten worden. Hier kunt u nalezen wat er allemaal geregeld moet worden. Vanzelfsprekend kunt u op onze steun en expertise rekenen.

Hierbij een overzicht van de stappen die we de eerste dagen zullen gaan ondernemen:

 • Zijn alle directe familieleden op de hoogte gebracht?
 • Zijn er laatste wensen van de overledene bekend over zijn of haar uitvaart?
 • Zijn er familieleden die de laatste verzorging willen plegen of hierbij helpen?
  Leg t.b.v. de laatste verzorging een aantal zaken klaar, bv.: kleding, recente foto, kunstgebit, bril.

Besluit nemen waar de overledene wordt opgebaard: thuis of in een mortuarium

Indien thuis:

 • Waar in de woning?
 • In een kist of op bed?

Indien in een mortuarium:

 • Welk mortuarium?

Verder

 • Welke kleding zal de overledene dragen tijdens de opbaring?
 • Moet er een geestelijke ingelicht worden?
 • Wordt de overledene begraven of gecremeerd?
 • Wanneer vindt de uitvaart plaats?
 • Welke begraafplaats / welk crematorium?

Rouwdrukwerk

 • Wat zijn de teksten die gebruikt gaan worden (zie voorbeelden op www.uitvaartinfotheek.nl)
 • Moet er een afbeelding op de kaart gedrukt worden?
 • Hoe worden de namen van de nabestaanden genoemd op de kaart?
 • Is er een adressenlijst?
 • Hoeveel kaarten moeten er gedrukt worden?
 • Worden de enveloppen door de familie geschreven of wordt dit uitbesteedt?
 • Moet er een advertentie in de krant, zo ja: welke krant(en) en op welke datum?

Kortom: u ziet er valt heel veel te regelen in een vrij korte periode. En dan ook nog in een periode die voor u als nabestaanden zeer emotioneel is. Vandaar dat ik u graag van dienst wil zijn ter ondersteuning in deze moeilijke tijd. Ik zal desgewenst alle contacten onderhouden met de verschillende instanties, zodat deze zaken het afscheid van uw geliefde niet zal belemmeren.

U kunt nu al een ‘laatste wensenboekje’ bij ons aanvragen. Hierin vermeld u al uw wensen betreffende uw uitvaart. Dit geeft veel rust bij de nabestaanden op het moment van overlijden: uw wensen betreffende uw uitvaart zijn immers al bekend.