contact

huurhuis leeggehaald

De volgende vraag kreeg ik onlangs voorgelegd:

'Mijn moeder is overleden. Direct na haar dood heb ik haar huurhuis voor de nieuwe bewoners leeggehaald. De meeste spullen heb ik op marktplaats gezet en ik heb een aantal meubels naar de kringloopwinkel gebracht. De schuldeisers van mijn moeder willen nu haar schulden op mij verhalen omdat ik de erfenis aanvaard zou hebben, klopt dat?’

Antwoord:

Het klopt dat de schuldeisers de schulden in dit geval op de dochter kunnen verhalen. Het waarom zal ik hieronder nader uiteenzetten.

De moeder is overleden en de dochter is enig erfgenaam. Nu heb je als erfgenaam de keuze om de nalatenschap zuiver dan wel beneficiair te aanvaarden. (Je kunt de erfenis ook verwerpen).

Als je niet zeker bent van de samenstelling (bezittingen en schulden) van de erfenis is het beter om de erfenis beneficiair te aanvaarden. Dit wordt ook wel ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’ genoemd. Bij beneficiair aanvaarden van een nalatenschap worden eventuele schulden betaald uit de opbrengst van de erfenis. De schulden vervallen als de opbrengst van de erfenis niet groot genoeg is. Als er geld overblijft nadat de schulden zijn betaald, dan gaat dat alsnog naar de erfgenamen.

De keuze hoef je niet direct na het overlijden uit te brengen. Je hebt drie maanden de tijd om te besluiten of je de erfenis al dan niet beneficiair wilt aanvaarden. Binnen deze termijn kunnen eventuele schuldeisers zich niet verhalen op de erfenis..

De keuze om een erfenis al dan niet beneficiair te aanvaarden verlies je echter door bepaalde handelingen te verrichten waaruit blijkt dat je de erfenis aanvaard.

Dat direct na het overlijden het huurcontract is opgezegd en de woning is leeggehaald, dat  is logisch. De verhuurder wilde de woning natuurlijk op een zo’n kort mogelijke tijd weer verhuren. Deze actie kon dan ook niet wachten. Dit wordt wel eens een beheersdaad genoemd. Daden van beheer kunnen gedaan worden zonder dat de wet daar gevolgen aan verbindt. Zij worden niet gezien als handelingen waarmee de erfenis wordt aanvaard. Andere beheersdaden zijn bijvoorbeeld het regelen van de begrafenis en het voldoen van de uitvaartkosten, het huren van een safe loket, het inventariseren en opzeggen van bladen en abonnementen.

Het wordt echter anders als iemand ook beschikkingsdaden gaat doen. Er wordt ook wel gezegd dat iemand zich dan als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt. Door nu te bepalen wat er met de goederen moest gebeuren, marktplaats of kringloopwinkel, heeft de dochter een beschikkingsdaad verricht. Door te beschikken over de goederen heeft zij zich gedragen alsof zij de erfenis aanvaardde. Als je een erfenis aanvaard dan aanvaard je niet alleen de lusten maar ook de lasten. Je bent dan ook met je privévermogen aanspreekbaar voor schuldeisers.

In dit geval had de dochter de spullen van de moeder tijdelijk op kunnen slaan, bijvoorbeeld door een opslagruimte te  huren, totdat een keuze gemaakt is. Om beneficiair te aanvaarden moet een verklaring van beneficiaire aanvaarding worden afgelegd bij de rechtbank. Het beneficiair aanvaarden heeft tot gevolg dat de nalatenschap op formele wijze moet worden afgewikkeld.

virginie

 

 

 

 


Virginie de Zanger
De Zanger Juridisch Advies & Mediation

 

 

 

 

Share
2017-01-06T17:34:06+00:00