contact

zorgverklaring 2

De Zorgverklaring is een persoonlijk document, waarmee mensen op een wettelijk erkende wijze en tot in detail kunnen vastleggen onder welke condities en op welke manier ze wel of juist niet medisch en verpleegkundig behandeld en verzorgd willen worden in hun laatste levensfase. Het is een betrouwbaar hulpmiddel, waarmee voorkomen kan worden dat de dingen waar mensen bang voor zijn met betrekking tot hun eigen laatste levensfase kunnen plaatsvinden.

Van groot belang is tevens dat de familie en vrienden met een ondertekende Zorgverklaring een helder instrument in handen krijgen waarmee zij in die ook voor hen zo moeilijke omstandigheden heel concreet iets kunnen doen voor degene die gaat overlijden. Ze kunnen ermee zorgen dat diens wensen en grenzen gerespecteerd worden.

Vanaf 1 januari 2012 werkt de Stichting Zorgverklaring nauw samen met het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR). Het LSR geeft emotionele en zakelijke steun bij verlies van een dierbare. De zorgverklaring biedt de mogelijkheid om, waar het gaat om gezondheid, 'regie in eigen handen' te nemen.

Het LSR verzorgt vanaf die datum de distributie en registratie van de Zorgverklaring. De Stichting Zorgverklaring blijft verantwoordelijk voor deinhoud en de voorlichting. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Stichting Zorgverklaring.

 

 

Share
2017-01-06T17:34:07+00:00