contact
Centraal Testamentenregister 2017-01-06T17:34:05+00:00

Het Centraal Testamentenregister (CTR) is een database waarin wordt bijgehouden wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft laten (op)maken.

Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament, maar beantwoordt wel de vraag of een overledene een testament heeft en bij welke notaris deze zich bevindt. Iedere notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier kunt u dit ook (kosteloos) nagaan. U krijgt echter niet zomaar inzage in het Centraal Testamentenregister.

Aanvraag

U kunt alleen een aanvraag indienen ten aanzien van een overleden persoon. Bij een aanvraag dient u daarom altijd (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister mee te sturen.

Een uittreksel uit het overlijdensregister is, door naaste familieleden van de overledene, op te vragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen. Een (schriftelijke) verklaring van overlijden, afgegeven door een (huis)arts, volstaat niet.

Aanvragen worden alleen schriftelijk behandeld.
U stuurt uw verzoek, inclusief (een kopie van) het uittreksel uit het overlijdensregister naar:

Centraal Testamentenregister (CTR)
Postbus 19398
2500 CJ DEN HAAG

Inzage in het Centraal Testamentenregister is gratis.
Vergeet niet uw eigen adres te vermelden in de brief, zodat wij u van een schriftelijk antwoord kunnen voorzien.
U kunt ook een aanvraagformulier downloaden (PDF, 25 kb).

Antwoord

Het CTR doet er alles aan uw aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen. Zij streven ernaar u binnen één week te berichten of de overledene een testament heeft opgemaakt en (als dat het geval is) bij welke notaris deze zich bevindt.
Over de inhoud van een testament is bij het CTR niets bekend. Bij de desbetreffende notaris kan men om informatie vragen. De notaris geeft alleen aan direct belanghebbenden de inhoud van het testament prijs.