contact

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. De medewerkers van Buurtzorg kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Buurtzorg levert met kleine teams persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. De medewerkers helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn. Buurtzorg levert ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven.

Buurtzorg gaat uit van de eigen mogelijkheden. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg nodig is waarbij ze ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij ondersteunen zij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij Buurtzorg, als dat tot de mogelijkheden behoort, uw zelfstandigheid bevorderen door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). Uw persoonlijk begeleider, heeft, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverleners (bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist).

Samen met u zoekt Buurtzorg naar oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. Ziek zijn en ouder worden gaat namelijk vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Buurtzorg helpt u hier mee om te gaan. Ook bereiden zij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte en/of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen.

Kijk hier voor de vestiging van Buurtzorg bij u in de buurt of ga naar de website

Share
2017-01-06T17:34:06+00:00