contact

Uitvaartorganisatie Novellis wil Nederlanders beschermen

De dood: misschien wel het laatste taboe van Nederland. Onze eigen dood en onze eigen uitvaart, daar denken Nederlanders liever niet over na. Maar dat heeft grote gevolgen! De uitvaartkosten in Nederland zijn daardoor enorm uit de hand gelopen en ondoorzichtig geworden. Uitvaartorganisatie Novellis is van mening dat bij de dood geen handel hoort.

Allemaal vinden we het belangrijk om goed na te denken over een grote uitgave. Maar bij een uitvaart betalen
Nederlanders vaak zonder na te denken duizenden euro’s. Binnen korte tijd moet er een uitvaart georganiseerd worden en nabestaanden zijn op zo’n moment niet bezig met geld. De kosten voor de uitvaart worden, op advies van de uitvaartondernemer, te goeder trouw gemaakt en betaald. Maar een uitvaartondernemer heeft er helaas veel belang bij dat nabestaanden zoveel mogelijk geld uitgeven. Bij de meeste uitgaven blijft er voor de ondernemer een (meer dan fors) percentage achter, waarmee handel rond de dood erg lucratief lijkt te zijn. Novellis Uitvaartzorg vindt dit een verkeerd systeem!

Zekerheid
De inwoners van Nederland zijn onwetend over de kosten rond een uitvaart. De mensen van Novellis Uitvaartzorg vinden het belangrijk dat mensen beschermd worden tegen te hoge uitvaartkosten. Daarom worden bij Novellis de prijzen van tevoren afgesproken. In de praktijk blijkt er vaak na enkele maanden nog een grote naheffing te worden berekend. Ook worden er vaak extra kosten in rekening gebracht voor nazorg en alle eventuele extra uren die er aan de uitvaart besteed zijn. Novellis werkt zo niet. Wij doen niet aan ‘uurtje factuurtje’, maar geven vooraf aan wat de totale kosten worden. Novellis geeft hiermee totale zekerheid en zorgt ervoor dat er achteraf geen nare verrassingen volgen.

Transparantie
Vanuit welke belangen bespreekt een uitvaartondernemer met nabestaanden over de keuzes voor een uitvaartkist, het drukwerk, het vervoer en de locatie? Helaas ontvangen veel uitvaartondernemers hoge marges op producten en diensten die ze bij anderen inhuren of kopen. Novellis berekent geen enkele marge op producten of diensten die we anderen kopen of inhuren. Bij ons betalen klanten alleen voor de dienstverlening. Alle overige wensen vervullen wij tegen inkoopprijs. Wij laten de inkoopfacturen zelfs aan de nabestaanden zien. En daarmee is Novellis maximaal transparant. Dat is uitzonderlijk in uitvaartland.

Zorg
Bij de dood hoort geen handel en juist die handel maakt de uitvaartkosten hoog. Er werken goede uitvaartondernemers in Nederland, maar zij werken bijna allemaal binnen dit systeem van handel. Dit systeem werkt ondoorzichtigheid in de hand. Daarom zegt Novellis: weg met dit systeem! Geen handel, maar zorg! De toegevoegde waarde van een uitvaartverzorger vinden wij heel belangrijk. Een uitvaartverzorger ondersteunt, ontzorgt en stelt nabestaanden in staat het afscheid in te richten op hun eigen manier. Omdat bij ons de focus ligt op de zorg, hebben we de prikkel om te handelen helemaal uit onze werkwijze gehaald.

Novellis gaat dus niet voor winstmaximalisatie, maar voor een zo passend mogelijke prijs met de best mogelijke dienstverlening. We vinden dat er geen onnodige winsten behaald mogen worden ten koste van rouwende mensen die onder tijdsdruk beslissingen (moeten) nemen.

Een groot aantal lokale uitvaartondernemers, waaronder Westfriese Poort Uitvaartzorg wil ook dat de uitvaartzorg anders wordt en zij zijn daarom bij Novellis aangesloten.

Share
2017-01-06T17:34:07+00:00